Zeszyt ćwiczeń „Zaplanuj treści do kursu” – Grażyna Pawtel-Lorente