IV konferencja slow business online

4-dniowa, wirtualna konferencja dla ekspertek sprzedających produkty cyfrowe, usługi online i konsultacje.

8-11 marca 2021 r. – 100% online