Jak dostarczyć klientowi link z materiałami do kursu?